Arbeitskreis Meßtechnik

Leitung: Prof. Dr.-Ing. Olfa Kanoun
E-Mail: olfa.kanoun@etit.tu-chemnitz.de